Fysiotherapie Praktijk Raamsdonk op facebook
Fysiotherapie, oedeemtherapie en acupunctuur
Bel Praktijk Raamsdonk 0162 - 513655

Deskundigheid

Uiteraard zijn Hans van Dorst en Coby Stekelenburg ingeschreven in het BIG- register en lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Bovendien is Coby Stekelenburg als oedeemtherapeute ( oncologie ) ingeschreven in het register van manuele lymfdrainage volgens Vodder zoals te lezen valt op www.mldv.org en www.nvfl.nl

Hans van Dorst is bovendien gespecialiseerd in de dry needling, hetgeen sinds enkele jaren ook binnen de behandelmogelijkheden van de fysiotherapeut valt. Daar Hans ook als acupuncturist werkzaam is  geeft deze combinatie een groot voordeel

De Praktijk Raamsdonk is opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF. Voor verdere info kunt u kijken op www.fysiotherapie.nl

  • De inschrijving in de kwaliteitsregisters van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) houdt in dat men:
  • de verplichte na- en bijscholingen volgt,
  • een verplicht aantal dagen scholing naar vrije keuze volgt,
  • werkt volgens de landelijke richtlijnen die zijn opgesteld voor verschillende klachtenbeelden,
  • deelneemt aan intercollegiaal overleg
  • er een klachtenregeling van toepassing is, in dit geval van het KNGF.

Praktijk Raamsdonk is bovendien sinds 2011 onderdeel van Fysoptima en op 1 maart 2012 heeft Praktijk Raamsdonk het felbegeerde CERTIFICAAT HKZ-ISO 9001 behaald, hetgeen de juiste kwaliteit binnen deze fysiotherapiepraktijk waarborgt.